Lappeland Kennel

Lappelands Lovis

Navn: Ira 

Født: 04.09.2021

Mor: Rognebertrollet`s Jearga 

Far: Bjørkheimtoppens Baldrian 

HD: C/C

PRA: FRI

Øyelyst: skal gjøres 

Ira deleies med Bjørkheimtoppen kennel og bor hos fôrvert på Hamar.