Lappeland Kennel

Lappelands Idja

Ei tispe født: 3.11.2020

 

Mor: N UCH Rognebergtrollet's Jearga 

Far: Bjørheimtoppens Baldrian