Lappeland Kennel

J-Kullet

 

17.12.2014 ble det født seks tisper og tre hannhunder her på Lappeland.

 

Mor:Fairdogs Äyla

Far: Pakkasukon Tatu

 

Lappelands Jarkko

Lappelands Jaakko Zappa

Lappelands Jalo Frost

Lappelands Jutta

Lappelands Joona

Lappelands Jörö Embla

Lappelands Jäntavä

Lappelands Jojo Lumi

Lappelands Jalokivi