Lappeland Kennel

Planlagte kull 

Finsk Lapphund:

Lappelands Suudelma

Lappelands Artige Anna + Kvitsymras Enso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  NLK's hjemmeside for flere oppdrettere