Lappeland Kennel

Lånte avlsdyr

 

Lappelands Irja

HD:B

Pompes:fri

Pra:bærer

Øyelyst: intet påvist 2019

 

Eier:Wenche Karlsen