Lappeland Kennel

Lappelands Onnellinen Tero 

Født: 01.01.2021

Mor: N UCH Koskikara av Vintervidda

Far: N SE DK UCH SEJV-19 SEV-19 Tahmores Eakhi

Tero bor hos forvert på Biri